Hoppa till huvudinnehållet

AI och algoritmer för maskiner i AI-4Energi

Framtida digitala energimarknader behöver kunna använda artificiell intelligens (AI) och maskininlärningsalgoritmer (ML) för underlätta robusta energimanagement. Projektet AI4-Energi ska optimera handel, management och delning av distribuerad genererad energi från förnybara energikällor.

Integreringen av förnybara energikällor i elnätet, i kombination med framsteg inom IKT området (IoT, Cloud/Edge) har skapat förutsättningar för vidareutveckling av det smarta elnätet. I systemet har en kund produktions-, konsumtions- och lagringsmöjlighet, men en effektiv användning av producerad energi kräver att kunderna också tar en aktiv roll i försäljningen av producerad el. 

Vad ska projektet leda till? 

Det övergripande målet för AI-4Energi är att optimera handel, management och delning av distribuerad genererad energi från förnyelsebara energikällor. Projektet har som delmål att designa maskininlärningsalgoritmer som kan identifiera och förutse osäkerhet i produktion och konsumtion samt utveckla scheman för avancerade energihandel och energimanagement och integrera maskininlärningsalgoritmer i OpenSource Cloud och Edge plattform.

Hur genomförs projektet? 

Projektet har fyra olika arbetspaket: 

 • AP1 - Maskininlärning för robusta prognoser av utbud och efterfrågan
 • AP2 - Maskininlärning för robust energimanagement 
 • AP3 - Bygga en labbprototyp
 • AP4 - Resultatutvärdering

Vilka deltar i projektet? 

Karlstads universitet är projektledande aktör och Glava Energy Center är en samarbetspartner i projektet. 

Fakta AI4-Energi

 • Projektperiod: 1 oktober 2020 – 29 februari 2024.
 • Huvudfinansiär: Energimyndigheten
 • Totalbudget: 7 186 302 SEK 
 • Projektkoordinator: Karlstad universitet
 • Projektpartner: Glava Energy Center
 • Projektets webbsida på Karlstads universitets webbplats.
 • Kontaktperson vid Glava Energy Center: David Olsson, se Kontakt.

 

Senast uppdaterad: 2023-12-29