Hoppa till huvudinnehållet

Förnybar belysning i växthus med EELYS

Möjligheterna att utveckla smarta lösningar för energieffektivisering inom belysningsområdet för livsmedelproduktion i till exempel växthus är stora. I projektet EELYS Växthus utvecklas intelligenta styrsystem för växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi.

Sveriges pågående omställning till en fossilfri energiproduktion kräver en högre andel lokal elproduktion. Då kärnkraften avvecklas i kombination med ökad elkonsumtion och stigande elpriser behöver samhället utveckla förnybara energislag. Kombinerat med ett batterilager kan man lagra den el som genereras för användning när energin behövs. Det finns enorma möjligheter att utveckla smarta lösningar för energieffektivisering inom belysningsområdet för livsmedelproduktion i till exempel växthus.

Vad ska projektet leda till?

Inom ramen för projektet designas ett adaptivt styrsystem baserad på AI-algoritmer till växthusbelysningsanläggningar med hög andel av lokal förnybar energiproduktion. Ett växthus byggs för gurka eller tomatodling med klimatstyrning för temperatur, luftfuktighet och belysning samt koppling till ett solcellssystems med batterilager. Genom att använda lämpliga ljuskällor, som automatiskt kan optimera driften för anläggningen för växthusbelysningen, ska energiförbrukningen minska samt ljusintensitet och ljuskvalitet ökas med bibehållen produktionsnivå.
 
Målet är att minska energiåtgången med 15 procent för anläggningar för växthusbelysning samt att utvärdera potentialen med solenergibaserade energisystem med batterilager för drivning av anläggningar för växthusbelysning.

Hur genomförs projektet?

Projektet har sex olika arbetspaket:

 • AP1 - Integrering av växthusbelysningsanläggningar med hög andel lokal förnybar energiproduktion
 • AP 2 - Design av AI-algoritm för automatisk prediktering av ljus och energibehov
 • AP 3 - Utveckling av adaptivt styrsystem
 • AP 4 - Belysning och mätning av ljus för att minimera energiåtgång med bibehållen produktionsnivå
 • AP 5 - Projektledning, uppföljning av måluppfyllnad, framåtskridande, riskhantering och budget
 • AP 6 - Kommunikation och resultatspridning vid konferenser och workshop

Vilka deltar i projektet?

Projektet leds av Karlstads universitet. Samarbetspartners i projektet är Glava Energy Center, SC Burman och Sveriges Lanbruksuniversitet SLU.

Fakta om projektet

 • Projektperiod: 22 juni 2020 till 31 december 2024.
 • Huvudfinansiär: Energimyndigheten
 • Totalbudget: 3 878 986 SEK
 • Projektkoordinator: Karlstads universitet
 • Projektpartners: Glava Energy Center, SC Burman AB, Sveriges Lanbruksuniversitet SLU.
 • Mer information på Karlstads universitets webbplats.
 • Kontatperson vid Glava Energy Center: David Olsson, se Kontakt.

Senast uppdaterad: 2023-05-01