Hoppa till huvudinnehållet

Hållbar regional utveckling med Aries4

Projektet Aries4 är en europeisk innovationsallians bestående av totalt 16 partners från fyra europeiska regioner: svenska Värmland, spanska Navarra, danska Syddanmark och bulgariska Gabrovo.

EU:s innovationspolicy utgår från en så kallad smart specialiseringsstrategi (Smart Specialization Strategy, S3) där regionala konkurrensfördelar ska identifieras och förstärkas. Men S3-strategin står inför en stor utveckling genom förslaget att övergå till en smart specialiseringsstrategi för hållbar och inkluderande tillväxt (Smart Sustainable Specialization Strategy S4+).

Strategiförändringen ska ske mot bakgrund av den europeiska gröna given, alltså EU:s strategi för att nå sitt klimatmål för 2050, och de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Vad ska projektet leda till?

Projektnamnet Aries4 är en förkortning av Alliance of Regional Innovation Ecosystems on Smart & Sustainable Specialization Strategies.

Innovationsalliansen bakom projektet syftar till att bana väg för övergången från smart specialisering S3 till smart hållbar specialisering S4+. Projektet ska också skapa ett system för samarbete och kunskapsflöde mellan huvudaktörerna i smarta specialiseringsstrategier, alltså lärosäten, yrkesutbildningsleverantörer, den offentliga sektorn, näringslivet och samhället i stort. Detta för att säkerställa förekomsten av de färdigheter, verktyg och attityder som krävs för utvecklingen från S3 till S4+.

Det övergripande målet för Aries4 är att främja innovation, samarbete och kunskapsutbyte mellan lärosäten, yrkesutbildning, offentlig sektor, näringsliv och samhälle. 

Ger verktyg för hållbarhetsarbete i företag

Genom projektet kommer Glava Energy Center också att kunna erbjuda verktyg till sina medlemsföretag som är i behov av kunskap, kompetenser och färdigheter inom smart hållbar specialisering. Vidare kan vi skapa relationer och utbyten med internationella partners som hanterar liknande frågeställningar om förnybar energi. Tack vare projektet kan vi också jobba mer intensivt med vår målsättning att bidra till en övergång till hållbara affärsmodeller inom näringslivet.

Fakta Aries4

Övergripande
 • Projektperiod: 1 juli 2022 – 30 juni 2024
 • Finansiering: Projektet delfinansieras av EU genom programmet Erasmus+.
 • EU-stöd:  1,36 miljoner euro
 • Totalbudget: 1,7 miljoner euro
 • Projektkoordinator: Public University of Navarra (UPNA)
 • Kontaktperson vid Glava Energy Center: Lisa Gärdt, se Kontakt.
Deltagande europeiska regioner:
 • Värmland, Sverige
 • Navarra, Spanien
 • Syddanmark, Danmark
 • Gabrovo, Bulgarien

I de fyra deltagande regionerna omfattas totalt sexton regionala samarbetspartners.

Deltagande samarbetspartners i Värmland:
 • Glava Energy Center
 • Karlstads universitet
 • Region Värmland

Till projektets webbplats

Medfinansieras av EUAries 4Karlstads UniversitetMed finansiering från Region Värmland
Senast uppdaterad: 2023-12-29