Hoppa till huvudinnehållet

Hållbara solceller genom PerDry

Solceller som använder metallhalogenidperovskit (HaP) ljusabsorbenter har utvecklats enormt under de senaste åren. Hittills har de alla bästa verkningsgraderna, över 22 procent, erhållits med blybaserade HaPs, framställda genom icke-skalbar spin-coating med ofta giftiga lösningsmedel.

Solceller som använder metallhalogenidperovskit (HaP) ljusabsorbenter har utvecklats enormt under de senaste åren. Hittills har de alla bästa verkningsgraderna, över 22 procent, erhållits med blybaserade HaPs, framställda genom icke-skalbar spin-coating med ofta giftiga lösningsmedel. För att nå en TRL (Technology Readiness Level) större än 5 är det därför viktigt att utveckla skalbara processer utan giftiga lösningsmedel och antingen byta ut blyet eller säkerställa säkra "end-of-life"-protokoll.

Vad ska projektet leda till?

De huvudsakliga målen för projektet är:

 • Utveckla en skalbar torrproduktionsteknik för att avsätta tunna filmer från förformade HaP-pulver
 • Utveckla blyfria eller blyfattiga HaPs och integrera dem i solceller med ett mål på energiomvandling (PCE – Power Conversion Efficiency) på över 20 procent, eller med en sekundär absorbator med lågt bandgap nå PCE över 25 procent.
 • Säkerställa protokoll/inkapsling för att förhindra att eventuellt kvarvarande bly når miljön.
 • Skala upp deponeringsytan till 100 cm2 (PCE över 19 procent) med industriella verktyg och utvärdera under utomhusförhållanden för att visa teknikens genomförbarhet.

Hur genomförs projektet?

Projektet har fem olika arbetspaket:

 • AP 1 – Materialsyntes.
 • AP 2 – Utveckling av torra deponeringsprocesser.
 • AP 3 – Utveckling av effektiva och stabila solceller av ofarligt perovskitmaterial.
 • AP 4 – Spridning och nyttigörande av resultaten.
 • AP 5 – Projektförvaltning.

Vilka deltar i projektet?

Karlstads universitet koordinerar projektet. Samarbetspartners är Glava Energy Center och JB EcoTech.

Fakta om projektet

 • Projektperiod: 1 november 2019 – 31 maj 2023.
 • Huvudfinansiär: Energimyndigheten.
 • Totalbudget: 4 596 158 SEK.
 • Projektkoordinator: Karlstads universitet
 • Projektpartners: Glava Energy Center, JB EcoTech AB 
 • Kontaktperson vid Glava Energy Center: Isac Myrén Andersson, se Kontakt.

Senast uppdaterad: 2023-05-01