Hoppa till huvudinnehållet

LOKEN Lokal energiledning Värmland

Det treåriga projektet Lokal Energiledning Värmland (LOKEN) ska stötta energiomställningen i värmländska kommuner, testa smarta energilösningar och skapa en ny regional samverkansarena för akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Glava Energy Center driver projektet tillsammans med Karlstads universitet som samarbetspartner. Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland.

Vad ska projektet leda till?

Insatser i elva kommuner

Projektets aktiviteter berör ett 30-tal projektpartners i totalt elva kommuner: Filipstad, Forshaga, Kil, Hammarö, Arvika, Sunne, Eda, Karlstad, Grums, Kristinehamn, Munkfors. Bland projektdeltagarna finns bland annat kommuner, energibolag, fastighetsbolag, elintensiv industri, företag och organisationer. Innovativa energilösningar ska utforskas enligt projektdeltagarnas situation och behov – exempelvis lösningar för:

 • produktion
 • flexibilitet
 • lagring
 • hållbara stadsdelar
 • energigemenskaper. 

Ny arbetsform: lokal energiledning

I fem av kommunerna – Eda, Arvika, Grums, Munkfors och Kil – ska en ny samarbetsform för proaktiv lokal energiledning utvecklas. Inom ramen för projektet ska också lokala och regionala energiscenarier utvecklas som kan fungera som beslutsunderlag till den lokala energiledningen. 

Energikonferensen 2024

Ta del av inspirerande exempel på proaktiva energiledarskap, effektiva samarbeten och innovativa lösningar. Konferensen är också en kickoff för projektet LOKEN: Fullständigt program

Social hållbarhet i energiomställningen

Projektet ska också leda till en förstärkt förmåga till insikter och insatser när det kommer till energiomställningens koppling till social hållbarhet och frågor som exempelvis jämställdhet och inkludering. 

Ny regional samverkansarena inom energi

Utöver detta ska en ny regional samverkansarena i energifrågor, Resursnätverket för hållbara EnergiSystem Karlstads Universitet, RESKU, skapas. Vid denna arena ska universitetet, Glava Energy Center, näringsliv och offentliga aktörer kunna samverka i energifrågor. 

Hur genomförs projektet?

Projektet består av fem arbetspaket med delaktiviteter:

 • Arbetspaket 1: Projektledning
 • Arbetspaket 2: Kunskapsspridning och forskning
 • Arbetspaket 3: Utveckla lokal energiledning
 • Arbetspaket 4: Utveckla energicase
 • Arbetspaket 5: Resultatspridning

Samtliga projektaktiviteter inkluderar forskare vid Karlstads universitet, vilket ger projektet en stark kunskapsförankring. 

Korta fakta om projektet

 • Projektperiod: 1 januari 2024 – 31 december 2026
 • Huvudfinansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Värmland. 
 • Totalbudget: 19,5 MSEK
 • Projektkoordinator: Glava Energy Center
 • Projektpartner: Karlstads universitet
 • Projektledare: Eva Lingwall, se Kontakt.
 • Nyhetsartikel om projetet

Deltagande aktörer

 • Arvika Kommun
 • Karlstad Energi AB
 • Arvika Kraft AB
 • Volvo CE Arvikaverken
 • Kils Kommun
 • Arvika Gjuteri AB
 • Kils Energi AB
 • Moelven Edanesågen AB
 • Grums Kommun
 • Thermia AB
 • Hammarö Energi AB
 • Fortum AB
 • Karlstad Energi AB
 • Voest Alpine Munkfors AB
 • Munkfors Kommun
 • Karlstad Stift
 • Munkfors Energi AB
 • Karlstad Pastorat
 • Munkforsbostäder AB
 • Wipab AB
 • Forshagabostäder AB
 • Triton Valsteknik
 • Teknik i Väst
 • Billerud Korsnäs Grums AB
 • Filipstads Energinät AB
 • Stora Enso Grums AB
 • Kristinehamns Energi AB
 • Rottneros Bruk Sunne AB
 • Eda Bostads AB
 • Coompanion Ekonomisk förening
Senast uppdaterad: 2024-05-06