Hoppa till huvudinnehållet

Naturkraft för lokalt energisystem med solceller

Projektet Naturkraft - Må gott på mötesplatser ute i naturen - ska ta fram ett smart och modulärt energisystem baserat i solenergi. Systemet ska möjliggöra att idrottsföreningar och kommuner får bra belysning på sina anläggningar, samtidigt som de kan spara energi och få intäkter från överskottsenergi.

Sverige har cirka 1 700 elljusspår som är belysta. De flesta är byggda på 1960-70-talen med energikrävande och miljöfarliga kvicksilverlampor. Dessa lampor ska avvecklas enligt EU-direktiv och reservdelar finns inte tillgängliga. Många föreningar och kommuner står inför större uppgraderingar med krav på miljö och elsäkerhet. Att åtgärda detta fordrar stora investeringar. Vi spenderar dessutom allt mer tid inomhus och på kontoret i vårt moderna samhälle, vilket hotar hälsa och välbefinnande.
 
Genom att kombinera solenergi, behovsstyrd energieffektiv belysning och lagring via nätet, skulle man kunna åstadkomma en miljövänlig energiförsörjning och trygg och trivsam utomhusmiljö på ett kostnadseffektivt sätt. Samtidigt kan man spara energi och få intäkter från överskottsenergi producerad under den ljusa delen av året. Detta ger idrottsföreningar och kommuner möjlighet för långsiktiga aktiviteter och utveckling.

Vad ska projektet leda till?

Syftet är att testa fram ett modulärt, säkert, smart och lokalt energisystem som möjliggör att idrottsföreningar och kommuner får bra belysning på sina anläggningar, samtidigt som de kan spara energi och få intäkter från överskottsenergi som produceras under den ljusa delen av året.
 
Målet är att öka medvetenhet hos projektdeltagare och allmänhet om effektivenergianvändning och skapa mervärden genom att sprida kunskap och ge förslag till samhället för framtidens motionsanläggningar.

Hur genomförs projektet?

Projektet har fem olika arbetspaket:

 • AP 1 – Projektstart och projektering.
 • AP 2 – Installation. Anskaffning av material, markarbete, installation av solceller, stolpar och belysningsarmaturer.
 • AP 3 – Driftsättning och testning av systemet.
 • AP 4 – Beetendestudier.
 • AP 5 – Redovisning av resultat och framagning av informationsmaterial.

Vilka deltar i projektet?

Glava Energy Center är den projektledande aktören med flertalet samarbetspartners, se nedan.

Fakta om projektet

 • Projektperiod: 1 augusti 2018 till 30 juni 2024.
 • Finansiering: Energimyndigheten (huvudfinansiär) samt Glava Energy Center, SC Burman AB, TCG Konsult AB, Hillringsbergs IF, Glava Gymnastikförening, Glava Grävtjänst AB, Renewable Sun Energy Sweden AB, Delabglava AB, Fortum Sverige AB.
 • Totalbudget: 3 800 000 SEK
 • Projektkoordinator: Glava Energy Center
 • Projektpartners:
  • Karlstads universitet
  • Arvika Kommun
  • TCG konsult AB
  • PingWise AB
  • Hillringsbergs IF
  • Renewable Sun Energy Sweden AB
  • Delabglava AB
  • Glava Grävtjänst AB
  • LRF Stavnäs-Glava
  • Glava GF – Gymnastik
  • Glava Bygdekontor
  • Fortum Sverige AB
  • Arvika Kommun Skola
  • Arvika kommun Lärande och stöd.
 • Kontaktperson vid Glava Energy Center: Isac Myrén Andersson, se Kontakt.

Senast uppdaterad: 2024-05-28