Hoppa till huvudinnehållet

Solelforskningscentrum Sverige SOLVE

Det nationella kompetenscentrumet SOLVE, Solelforskningscentrum Sverige, är en flerårig forsknings- och innovationssatsning som koordineras av Uppsala universitet. Satsningen ska stärka samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. Glava Energy Center är en av partnerna.

SOLVE bygger på samverkan mellan fem svenska universitet och RISE, Research Institutes of Sweden, samt ett femtiotal företag och organisationer, bland annat Glava Energy Center. Varje partner har en roll när det gäller utbyggnaden av solenergi i Sverige och Nordeuropa. Satsningen koordineras av Uppsala universitet. 

Vad ska projektet leda till?

Verksamheten i SOLVE går ut på att starta samverkande forskningsprojekt som bidrar till en snabb expansion av solenergi i det svenska elnätet. 

Hur genomförs projektet? 

Inom SOLVE bedrivs forskningsprojekt uppdelade i olika teman, exempelvis avancerade teknik och systemaspekter, kombinationer av solenergi med jordbruksmark och energilagring. 

Vilka deltar i projektet?

SOLVE bygger på samverkan mellan sex akademiska partners, Uppsala universitet (koordinator), Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Mälardalens universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och RISE, Research Institutes of Sweden, samt ett femtiotal företag och organisationer, bland annat Glava Energy Center.

Fakta om projektet

  • Projektperiod: 2022-01-01–2026-12-31
  • Huvudfinansiärer: Energimyndigheten och satsningens akademiska partners.
  • Totalbudget: 130 000 000 SEK
  • Projektkoordinator: Uppsala universitet
  • Projektpartners: Ett femtiotal företag och organisationer, bland annat Glava Energy Center. Se hela listan på Uppsala universitets webbplats.
  • Projektets webbsida på Uppsala universitets webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-12-29