Hoppa till huvudinnehållet

Batterilagring för fastigheter

Bli framtidens projektör inom batterilagring med Glava Energy Centers tvådagarsutbildning som ger kunskap och kompetens att planera och projektera smarta lösningar för effektiv batterilagring. Du lär dig om hårdvara, mjukvarustyrning och övergripande system och kan ta del av en växande framtida marknad.

Bakgrund

Intresset för att installera solceller är stort och växande. Antalet nyinstallationer i Sverige mer än fördubblades (ökade med 108 procent) 2022 jämfört med 2021. Svensk solelproduktion ökade med över 70 procent perioden mars 2022 till februari 2023 jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Samtidigt är batteripriserna på väg ner och ersättningen för att bidra till elnätet och säkra elnätets stabilitet och kvalitet på väg upp. 

Efterfrågan från marknaden av batterilösningar ökar snabbt särskilt bland större fastighetsägare. Glava Energy Centers kurs batterilagring för fastigheter ger dig verktyg att skräddarsy ett batterilagringssystem som passar era befintliga och nya kunders behov.

Målgrupp

 • Projektörer
 • Anläggningsinnehavare
 • Fastighetsutvecklare.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren ha ökad kompetens för att planera och projektera övergripande system för energilagring med kunskap om komponenter, teknik, regelverk, ekonomi och effektivitet.

Kursinnehåll

Tvådagarsutbildning på plats vid Glava Energy Center i Hillringsberg, Glava, utanför Arvika. Ämnesinnehåll:

 • Översikt och marknadsutveckling.
 • Systemlösningar. Funktioner och ekonomi.
 • Batteriteknik: olika typer av batterikemi som passar för olika applikationer.
 • Påverkan växelriktare.
 • Regelverk, kontroll och dokumentation.
 • Underhåll.
 • Dimensionering och sammansättning av komponenter och system.
 • Ekonomi: inköps- och investeringskalkyler, budgetering och livscykelkostnad samt affärsmodeller. Vilka applikationer ger störst ekonomisk nytta för vilka aktörer?

Lärare

Hans Nordin, civilingenjör, med lång erfarenhet av svaga kraftsystem, både UPS och reservkraft. 30 års erfarenhet av kunskapare/utbildare. Författare till flera böcker om reservkraft.

Samuel Wingstedt, energimarkandsspecialist på Polarium, med stor kunskap om systemlösningar och hur batterilager bäst används gällande funktion och ekonomi för anläggningsägaren.

Senast uppdaterad: 2024-01-24

Pris

Kursavgift 12 800 SEK exklusive moms. Medlemmar i Glava Energy Center får 10 procent rabatt på kursavgiften. 

Praktiskt

Två dagars utbildning vid Glava Energy Center. Boende i Hillringsbergs herrgård intill Glava Energy Center ingår inte i priset. Boende bokas genom Malin Oskarsen: malin.oskarsen@glavaenergycenter.se

Nästa kurstillfälle

Nästa kurstillfälle är 23–24 april 2024. Anmälan via kalendern. 

Kalendern