Hoppa till huvudinnehållet

Operativ metodik vid brand i fastigheter med solcellsanläggningar – på plats hos er

Glava Energy Centers kringresande brandutbildning är Sveriges första rikstäckande utbildning om solceller och brand för räddningstjänster i hela landet. Vi utbildar på plats i er räddningstjänst. Kursen ger ökad kompetens, trygghet och säkerhet när det gäller brandbekämpning i solcellsanläggningar och batterilager.

Bakgrund

Intresset för att installera solceller är stort och växande. Under 2023 installerades över 100 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Totalt installerades 1 600 megawatt (MW), dubbelt så mycket som 2022. I slutet av 2023 fanns det cirka 252 000 elnätsanslutna solcellsanläggningar i Sverige enligt Energimyndighetens statistik. 

En brand i en fastighet med solceller kräver stor kunskap om teknik, riskbedömning och val av operativa åtgärder. Vår endagsutbildning på plats i er räddningstjänst ger ökad kompetens, trygghet och säkerhet när det gäller brandbekämpning i solcellsanläggningar och batterilager. Utbildningen har stöd av bland andra Länsförsäkringar, Elsäkerhetsverket, MSB, Svensk Solenergi och räddningstjänster.

Målgrupp

Räddningstjänster i Sverige.

Kursens mål

Efter kursen ska räddningstjänstpersonal ha kunskap att välja operativ åtgärd och att göra en riskbedömning både utifrån brandställe och installerad teknik.

Kursinnehåll

Endagsutbildning på plats i räddningstjänster runtom i Sverige. Ämnesinnehåll:

  • Introduktion i solcells- och batteriteknik
  • Solcellsanläggningars uppbyggnad och komponenter
  • Batterianläggningars uppbyggnad och komponenter
  • Räddningsinsatser med elektriska och kemiska risker
  • Identifiering och bedömning av risker i anläggningar med solceller och batterier
  • Insatsmetodik med riskminimering

Utbildningen baseras på MSB:s folder ”Operativ metodik vid brand i fastigheter med solcellsanläggningar” samt egenframtaget kursmaterial.

Lärare

Jan-Olof Cleve, elansvarig och verksamhetsutvecklare vid Nordic Solar. Utbildad yrkeslärare inom el och med 35 års erfarenhet i branschen som elektriker, elkonsult och projektingenjör.

Johan Lindqvist har 15 års erfarenhet som brandman och Styrkeledare vid Räddningstjänsten i Nyköping och är examinerad Soleltekniker med erfarenhet som elektriker.

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Pris

Kursavgift 28 000 SEK exklusive moms. Milersättning för utbildare (60 SEK/mil från Arvika) tillkommer.

Praktiskt

Endagsutbildning på plats hos räddningstjänsten. Max 16 deltagare/tillfälle.

Nästa kurstillfälle

Utbildningsdagar erbjuds från september 2023.

Intresserad av att utbildningen kommer till just din räddningstjänst? Kontakta utbildningsansvarig Liselott Öberg Stridh: