Hoppa till huvudinnehållet

Projektörsutbildning solel – webb

Glava Energy Centers projektörsutbildning är en webbaserad tredagarsutbildning via Zoom för den som vill bli en bättre projektör av solelanläggningar. Kursen ger ökad kompetens för att projektera en solcellsanläggning med bra funktion, säker drift, god ekonomi och nöjda kunder.

Bakgrund

Intresset för att installera solceller är stort och växande. Antalet nyinstallationer i Sverige mer än fördubblades (ökade med 108 procent) 2022 jämfört med 2021. Svensk solelproduktion ökade med över 70 procent perioden mars 2022 till februari 2023 jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Bristen på projektörer med kunskap om installation av solenergi enligt bästa praxis och gällande regler är stor. Branschen är ny och företagen behöver säkra hög kvalitet i projekteringsfasen för fortsatt positiv utveckling.

Glava Energy Centers projektörsutbildning ökar tryggheten för dig som projekterar solcellssanläggningar genom kunskap inom juridik, produktkunskap, systemvetenskap och ekonomi.

Målgrupp

  • Nya företag på solcellsmarknaden eller företag som vill in på marknaden.
  • Nyanställda på professionella solcellsföretag.
  • Elektriker/installatörer som vill utöka sin affärsverksamhet med solenergi.
  • Förvaltare och fastighetsägare.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren ha ökad kompetens för att själv kunna projektera en solcellsanläggning med bra funktion, säker drift, god ekonomi och nöjda kunder.

Kursinnehåll

Tre dagars lärarledd webbutbildning med Zoom som plattform.

Dag 1: Bakgrund

Dag 2: Regelverk

Dag 3: Case

Ämnesinnehåll:

  • En fastighets förutsättningar vid projektering av solceller. Effekt, konstruktion och hållbarhet
  • Inköps- och investeringskalkyler vid solcellsprojektering - budgetering, finansiering och livscykelkostnad.
  • Dimensionering och sammansättning av komponenter och system efter rådande förutsättningar
  • Juridiska frågor vid solcellsprojektering lagar och regler vid projektering av solceller
  • Att identifiera de bästa ekonomiska och juridiska lösningarna för kunden.

Lärare

Tim Ljunggren, civilingenjör inom elkraftsteknik och företagsekonom. Lärare inom projektering, installation, driftsättning och montage för företag och yrkeshögskola. Har arbetat som projektör och byggledare och är en mycket uppskattad utbildare som är van att leda distansutbildningar.

Senast uppdaterad: 2023-07-02

Pris

Kursavgift 9 000 SEK exklusive moms.

Praktiskt

Tre dagars webbutbildning via Zoom.

Nästa kurstillfälle

13 – 15 september 2023.